Tandtekniker fakta

Hvad er en autoriseret klinisk tandtekniker?

En autoriseret tandtekniker kan, efter at have bestået uddannelsen som klinisk tandtekniker, og 1 års dokumenteret erhvervserfaring som klinisk tandteknikerassistent, ansøge om autorisation. Tandteknikere skal have en autorisation, hvis de vil arbejde som og kalde sig klinisk tandtekniker i Danmark.

Hvad laver en klinisk tandtekniker?

En klinisk tandtekniker behandler patienter, der har brug for tandproteser. Har patienten stadig nogle af sine egne tænder fremstiller tandteknikeren en delprotese. Det sker i samarbejde med en tandlæge, der tager sig af en eventuel behandling af patientens tænder, slimhinder og kæbeled. Har patienten ingen tænder tilbage fremstiller den kliniske tandtekniker en helprotese.

Den kliniske tandtekniker skal derfor have praktisk håndelag og fingerfærdighed, formsans og æstetisk sans samt besidde et godt farvesyn. Dette kombineret med overblik og høj koncentrationsevne samt evnen til at skabe en god kontakt til det enkelte menneske.

Hvilke arbejdsopgaver har den kliniske tandtekniker?

Undersøger patienter og optager journal.
Henviser evt. til tandlæge.
Tager aftryk af tænder og gummer.
Fremstiller proteser i laboratoriet.
Indsætter og justerer de færdige proteser.
Montering af tryklåsproteser, helproteser og delproteser
Informerer og instruerer i renholdelse af proteserne
Foretager opfølgende undersøgelser af patienterne.

To top